0

Mutter und Kind € 17,50

Chinakohl 1 kg 3,49 €
Champignons, 250 g 1 250g 3,19 €
Kresse 1 Schale 1,09 €
Feldsalat 200g 1 Btl 3,98 €
Strauchtomaten 0,5 kg 2,45 €
Blumenkohl 1 Stk 4,29 €
18,49
ZStkllg
00.0000.00 - 0.00€
ArtNr: M 1750
ab 0: 0,00
zzgl 0,00 Pfand
0,00